Oudshoorn Consultants
Prattenburglaan 6
3903 DJ Veenendaal
06 - 1094 2397
info@oudshoorn-consultants.nl
KvK 30241473

Disclaimer

Gebruikers van de website www.oudshoorn-consultants.nl worden geacht in te stemmen met de gebruiksregels zoals hieronder weergegeven.

Deze website is met zorg samengesteld en wordt met zorg geactualiseerd. Desondanks is het mogelijk dat een deel van de informatie niet (meer) juist of verouderd is.

De website beoogt slechts algemene informatie te verschaffen over de dienstverlening door Oudshoorn Consultants. Het gebruik van deze informatie kan nimmer aangemerkt worden als het gebruik maken van een door Oudshoorn Consultants verstrekt advies.

Oudshoorn Consultants sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten of handelingen die worden ondernomen op basis van deze website.